Služby a riešenia


Projektovanie

 • Projekčná činnosť v prostredí EPLAN
 • Návrh bezpečnostných systémov strojov
 • Návrh riadenia strojov

bezpečnosť strojov

 • Posúdenie rizík
 • Bezpečnostný dizajn
 • Systémová integrácia a validácia bezpečnosti

Riadenie pohonov

 • Regulácia pohonov frekvenčnými meničmi
 • Riadený rozbeh a dobeh pohonov sofštartérmi
 • Servopohony a robotika

Programovanie

 • Programovanie PLC, bezpečnostných kontrolérov, HMI pre stroje a zariadenia.
 • Konfigurácia regulátorov, frekvenčných meničov, kontrolérov.

Servis a diagnostika

 • Opravy elektrických zariadení strojov
 • Diagnostika poruchy, výmena poškodených prístrojov, retrofity el.zariadení strojov

Poradenstvo a návrh zariadení

 • Poradenská činnosť a návrh zariadení v službách a riešeniach uvedených.