Produkty


Automatizačné systémy, plc a hmi

 • Programovateľné riadiace systémy a PLC pre automatizáciu a bezpečnosť strojov a zariadení
 • HMI ovládacie terminály pre riadenie, diagnostiku a vizualizáciu

bezpečnosť strojov

 • Bezpečnostné relé a modulárne bezpečnostné kontroléry pre riadenie bezpečnostných funkcií strojov a zariadení 
 • Bezpečnostné snímače mechanické, magnetické, RFID, optické pre bezpečnostné ochranné opatrenia

Pohony a riadenie pohybu

 • Frekvenčné meniče a softštartéry pre reguláciu motorov pre stroje, priemyselné procesy a budovy
 • Servopohony a robotické jednotky pre riadenie strojných aplikácií a presného polohovania

snímače a polohové spínače

 • Mechanické a bezdotykové spínače a snímače
 • Optické, indukčné, kapacitné, ultrazvukové, tlakové snímače
 • Meracie a procesné snímače. Rotačné inkrementálne snímače

Riadenie a kontrola kvality

 • Identifikačné systémy a čítačky kódov

 • Kontrolné systémy a kamery

 • Meracie snímače na princípe 2D CMOS, indukčného merania, laserovej triangulácie

produkty pre riadenie

 • Napájacie zdroje, monitorovacie relé
 • Regulátory teploty, digitálne čítače a časovače
 • Monitorovanie energie


Partner značiek